Nórsko-slovenský spolok

flag
Krajanské stretnutie v kaviarni Asylet
8. marca od 19. hod.

Poradenské služby
Daňové priznanie, prídavky na deti, styk s nórskymi úradmi, pracovné zmluvy, ai. kliknite
Facebook 
Krajania na Facebook-u

  Dobre vedieť

branko vladimír
hjem   domov  


Krajanský spolok existuje, ale nefunguje. Hlavným dôvodom je malý záujem krajanov. Posledné roky sme sa priživovali na akciách, ktoré poriadal český krajanský spolok, takže sme našim krajanom rozosielali pozvánky hlavne na Mikulášsku zábavu začiatkom decembra a Detský deň v júni. Teraz už aj vedenie spolku hodilo flintu do žita a nemá chuť pokračovať.
Ak máme medzi krajanmi jedincov alebo skupinu, ktorí by chceli činnosť spolku oživiť, napíšte na našu mailovú adresu.


Slováci v Nórsku a Nórsko-slovenský spolok (NSF)

Norsk versjon
English version

Návšteva členov spolku pri dome B. Bjørnsona v Aulestad pri Lillehammeri
dom B. Bjørnsona

Slovenská komunita v Nórsku nikdy nebola početná. Jej základom boli hlavne emigranti z rokov 1968 - 1970 a zopár Slovákov, ktorí do Nórska prišli už po 2. svetovej vojne. Početnejší príliv Slovákov nastal po našom vstupe do Európskej únie a otvorení pracovného trhu. Koľko nás dnes vlastne v Nórsku je? Podľa Štatistického úradu už okolo 4000, čo zahŕňa celú krajinu, nielen Oslo. ( Tabuľka ) Koľkí z toho sú tu natrvalo, a koľkí prechodne, nevieme určiť.

Jedinou krajanskou organizáciou do r. 1989 bol Norsk-tsjekkoslovakisk Hjelpeforening (Nórsko-československý pomocný spolok). V r. 1990-93 združovala tunajších Čechov a Slovákov organizácia Forum Norge-Tsjekkoslovakia (Nórsko-československé fórum). Po rozdelení Česko-Slovenska aj v radoch slovenských členov tohto spolku vznikla potreba založiť spolok, ktorý by odzrkadľoval danú situáciu. V roku 1993 bol založený Nórsko-slovenský spolok (Norsk-slovakisk forening).
Českí krajania sú naďalej združovaní v organizácii Tsjekkisk-Norsk Forum.

Počet riadnych členov Nórsko-slovenského spolku sa pohybuje okolo 50 - 65 jednotlivcov.

Okrem Nórsko-slovenského spolku v Oslo sú tu aj ďalšie združenia, Spoločnosť priateľov Slovenska taktiež v Oslo, a spolky v Bergene a v Trondheime.

Stretávame sa raz do mesiaca v kaviarni v Oslo, v spolupráci s českým spolkom. Okrem toho občas pozývame na spoločné návštevy kina, divadla, športových podujatí, akcie pre deti. Účasť je roznorodá, niekedy príde viac krajanov, niekedy pomenej. Sú to veľmi neformálne stretnutia. Dôležitú úlohu hrá sociálny kontakt medzi krajanmi a rozhovory v materinskej reči. Okrem toho je prístupná spolková knižnica obsahujúca asi 600 kníh. Každý, i nečlenovia, si z nej môže knihy vypožičať.
Od roku 1995 sme vydávali vlastný časopis MiniBudzogáň s pôvodnými i preberanými príspevkami. Poslaním časopisu bolo prinášať informácie o nás, o Slovensku a takto upevňovať spolupatričnosť a národné povedomie medzi Slovákmi v Nórsku.


Slovakisk TV om NSF (2005)
Film STV o spolku a krajanoch v Nórsku (2005)
6 min. 54 MB - stiahnuť - kliknite pravou myšou a uložte ako...

Film STV o spolku a krajanoch v Nórsku (2005)
6 min. 54 MB

Interview s bývalou predsedkyňou spolku Z. Weterschütz
MiniBudzogáň: spolkový časopis

Adresa:
Nórsko-slovenský spolok
Norsk-slovakisk forening
Skogbrynet 39 D
N-0283 Oslo
E-mail:
bankové spojenie:
DNB bank - konto 5083.06.95963


Koľko Slovákov žije v Nórsku
Z podrobnej štatistiky Štatistického úradu v Nórsku sa dozvedáme nasledovné:
Údaje k 1.1.2004
Štát narodení v
cudzine
narodení v Nórsku
obaja rodičia
narodení v cudzine
narodení v Nórsku
1 rodič
narodený v cudzine
Slovensko 401 34 85
Česká republika 829 109 697
Maďarsko 1.302 368 1.265
Poľsko 6.797 793 3.386


Náš fotoalbum

upravené v apríli 2016
copyright 2000-2012 © Vlado Branko
miniBudzogáň
01 / 2012

pdf verzia
  Archív

  slovník a učebnice
Nórsko-slovenský a slovensko-nórsky slovník.
Slovník má 300 strán.
Cena 170 NOK + event. poštovné.
!!! Vypredaný !!!
Nový Nórsko-český / česko-nórsky slovník.
750 strán, 25.700 nórskych výrazov a 32.300 českých ekvivalentov. Vreckový formát.
Zatiaľ najlepší slovník nórčiny v česko-slovenskej sfére. Česká verzia.
Cena 290 NOK + event. poštovné.
Norština – cestovní konverzace + Audio CD
Obsahuje 32 témat k ľahkému dorozumeniu, 500 konverzačných obratov a samoštúdium formou počúvania a opakovania. Česká verzia.
Cena 170 NOK + event. poštovné.

  Makový koláč
  Recept


Nórsko-slovenský spolok / Norsk-slovakisk forening   Skogbrynet 39 D, N-0283 Oslo, Norge   Org. nr. 985 222 398