Nórsko-slovenský spolok

flag
Krajanské stretnutie v kaviarni Asylet
8. marca od 19. hod.

Poradenské služby
Daňové priznanie, prídavky na deti, styk s nórskymi úradmi, pracovné zmluvy, ai. kliknite
Facebook 
Krajania na Facebook-u

  Dobre vedieť

branko vladimír
hjem   hjem  

hjem

Poradenské služby

Máte problémy s daňami, pracovnými zmluvami, pracovnými povoleniami, založením firmy, privezením rodinných príslušníkov (spájanie rodiny), prídavkami na deti, odsťahovanie sa na Slovensko, ukončenie pracovného pomeru, podpory v nezamestnanosti, nemocenské dávky, pri styku s nórskymi úradmi, ai?
S touto problematikou pracujeme už dlhé roky a vieme Vám poradiť.

Základný styk je poradenstvo telefonicky, na Slovensku či v Nórsku.

Platná taxa je 50 EUR za 50 minút poradenstva.
Vďaka zopár jednotlivcom, ktorých sme museli veľmi urgovať aby uhradili honorár, žiadame honorár uhradiť na konto DOPREDU pred telefonickým poradenstvom.
Platba na slovenské konto IBAN SK84 8360 5207 0042 0230 2208, meno Vladimír Branko.

V Nórsku sú platné taxy 500 NOK za 50 minút poradenstva
Platba na nórske konto 1590.12.78501 DnB NOR banka, Vladimír Branko (internetbanking – BEZ bodiek, teda 15901278501)

Postup: Navrhnite, čas, kedy ste dosažiteľný telefonicky. Po uskutočnení platby dohodneme dátum a čas porady.

Slovakia.no
Postboks 237 Lilleaker
0216 Oslo

upravené v januári 2021
copyright 2000-2021 © Vlado Branko

miniBudzogáň
01 / 2012

pdf verzia

  Archív
  slovník a učebnice
Nórsko-slovenský a slovensko-nórsky slovník.
Slovník má 300 strán.
Cena 170 NOK + event. poštovné.
!!! Vypredaný !!!
Nový Nórsko-český / česko-nórsky slovník.
750 strán, 25.700 nórskych výrazov a 32.300 českých ekvivalentov. Vreckový formát.
Zatiaľ najlepší slovník nórčiny v česko-slovenskej sfére. Česká verzia.
Cena 290 NOK + event. poštovné.
Norština – cestovní konverzace + Audio CD
Obsahuje 32 témat k ľahkému dorozumeniu, 500 konverzačných obratov a samoštúdium formou počúvania a opakovania. Česká verzia.
Cena 170 NOK + event. poštovné.

  Makový koláč
  Recept


Nórsko-slovenský spolok / Norsk-slovakisk forening   Postboks 237 Lilleaker, 0216 Oslo   Org. nr. 985 222 398