Nórsko-slovenský spolok

flag
Krajanské stretnutie v kaviarni Asylet
8. marca od 19. hod.

Poradenské služby
Daňové priznanie, prídavky na deti, styk s nórskymi úradmi, pracovné zmluvy, ai. kliknite
Facebook 
Krajania na Facebook-u

  Dobre vedieť

branko vladimír
hjem   hjem  

hjem

Daňové priznanie 2022

Ak neurobíte vôbec nič, tak platí ten výpočet, ktorý Vám príde poštou koncom marca, alebo si priznanie nájdete a otvoríte po nalogovaní na stránkach www.altinn.no. Daňové priznanie sa Vám oplatí robiť v týchto prípadoch:
1. Máte doma na Slovensku manželku/manžela (TO JE PODMIENKA), nie družku/druha. Alebo vlastné maloleté deti, ktoré žijú s Vami v spoločnej (vlastnej) domácnosti. Teraz už nie je podmienkou cestovanie na Slovensko. Nové od roku 2019 je aj, že aj keď s Vami rodina býva v Nórsku, ak máte aspoň 4 cesty smer Slovensko, kde máte vlastný dom/byt, tak máte tiež nárok na daňovú úľavu ako Pendler.
2. Nemáte na Slovensku manželku/manžela, ale máte byt/dom vo vlastníctve (Vašom) na Slovensku s tým, že Vaše bývanie v Nórsku je pod 20 m2, ALEBO je rozloha Vášho vlastného bytu/domu na Slovensku viac než dvojnásobok rozlohy bývania v Nórsku. V tomto prípade je požiadavka minimálne 4 cesty ročne.
Nové od roku 2020 je, že ak ste si náklady na bývanie uplatňovali za rok 2020 a 2021, tak si ich už nemôžete uplatniť (nemáte nárok) v roku 2022.
3. Ak nemáte vlastný dom/byt na Slovensku, ale Vaše bývanie v Nórsku je menej než 30 m2, alebo nemá zavedenú vodu a odpad, alebo bývaním nedisponujete celých 12 mesiacov, tak tiež máte nárok na daňovú úľavu, ale len cestovanie medzi Nórskom a Slovenskom, teda sa oplatí len ak máte viac než 5-6 ciest ročne.
4. Máte na Slovensku pôžičku, alebo spotrebný úver, kde úroky (len úroky, nie splátky) za rok 2022 sú vo výške aspoň 600 EUR

Všetko sa rieši telefonicky, nič mi dopredu neposielate, zavolám Vám, treba si pripraviť údaje, ktoré sú špecifikované na konci mailu. Priznanie za Vás vypracujeme a odovzdáme my elektronicky, Vy od nás dostanete kópiu aj s vypočítaním dane a ostatnými podkladmi. Vy už nemusíte nič robiť.

Daňové priznanie treba odovzdať do konca apríla, začneme s tým robiť od začiatku apríla 2023, lebo až vtedy sú priznania prístupné na internete.
Je veľa záujemcov, ak uhradíte poplatok už teraz, hneď dohodneme záväzne dátum a čas, kedy sa Vám to v apríli hodí urobiť.

Cena 1.650 NOK alebo 165 EUR, ak chcete platiť na slovenské konto.
Pre tých, čo sme už robili priznanie predtým je to 1.500 NOK alebo 150 EUR.
Ak sa jedná o zmenu / odvolanie sa na minulé roky – možnosť 2 roky dozadu – tak je poplatok 1.500 NOK / 150 EUR

Ak Vás to znepokojuje, že priznanie odovzdáme za Vás, treba vedieť, že do konca apríla môžete Vy tiež odovzdať priznanie hocikoľkokrát, platí vždy to posledné. Elektronické podanie cez internet má tú výhodu, že Vaše priznanie na papieri musí daňový úradník naťukať do počítačov a pritom môže sám objaviť nezrovnalosti a niektoré úľavy Vám neuznať. Elektronicky to ide rovno do počítača, ten už niektoré logické vzťahy sám skontroloval a je veľmi pravdepodobné, že to už žiaden úradník nebude kontrolovať.

POZOR, POZOR: K elektronickému podaniu musíte pri telefonickom kontakte mať prístup k Vašemu daňovému podaniu na internete pomocou MinId alebo BankId. Napríklad pomocou kartičky so 14 alebo 20 PIN-kódmi, ktoré ste kedysi dostali. List sa volal "PIN-kodene til offentlige tjenester på internett" a dolu bolo 20 rozličných 5-miestnych PIN-kódov.

Ak nemáte tieto PIN-kódy, dajú sa ľahko objednať cez internet:
zadajte svoje nórske rodné 11-miestne číslo a kliknite
ORDER PIN CODES.

Kódy Vám zašlú na Vašu adresu.
Pozor! Posiela sa výlučne na adresu, ktorá je registrovaná vo Folkeregisterrt. Dokonca aj do cudziny, ale iba ak na Vás má Folkeregisteret adresu. Ak medzičasom nájdete tie staré PIN-kódy, objednaním nových sa zrušila ich platnosť.

Slovakia.no
Postboks 237 Lilleaker
0216 Oslo

upravené vo februári 2023
copyright 2000-2023 © Vlado Branko

miniBudzogáň
01 / 2012

pdf verzia

  Archív
  slovník a učebnice
Nórsko-slovenský a slovensko-nórsky slovník.
Slovník má 300 strán.
Cena 170 NOK + event. poštovné.
!!! Vypredaný !!!
Nový Nórsko-český / česko-nórsky slovník.
750 strán, 25.700 nórskych výrazov a 32.300 českých ekvivalentov. Vreckový formát.
Zatiaľ najlepší slovník nórčiny v česko-slovenskej sfére. Česká verzia.
Cena 290 NOK + event. poštovné.
Norština – cestovní konverzace + Audio CD
Obsahuje 32 témat k ľahkému dorozumeniu, 500 konverzačných obratov a samoštúdium formou počúvania a opakovania. Česká verzia.
Cena 170 NOK + event. poštovné.

  Makový koláč
  Recept


Nórsko-slovenský spolok / Norsk-slovakisk forening   Postboks 237 Lilleaker, 0216 Oslo   Org. nr. 985 222 398