Stretnutie členov NSF na grilovaní v záhrade rezidencie Slovenského veľvyslanectva v júni 2000

Tu je zopár obrázkov zo zábavy - kliknutím na obrázok si ho zväčšíte

Vlado Branko
URL:  www.vlado.branko.eu

Upravené v decembri 2003.

copyright 2000-2009 © Vlado Branko

Ste návštevník číslo: 
<% on error resume next ' Create a server object set fso = createobject("scripting.filesystemobject") ' Target the text file to be opened set act = fso.opentextfile(server.mappath("asp_count.txt")) ' Read the value of the text document ' If the text document does not exist then the on error resume next ' will drop down to the next line counter = clng(act.readline) ' Add one to the counter counter = counter + 1 ' Close the object act.close ' Create a new text file on the server Set act = fso.CreateTextFile(server.mappath("asp_count.txt"), true) ' Write the current counter value to the text document act.WriteLine(counter) ' Close the object act.Close ' Write the counter to the browser as text Response.Write counter %>
od októbra 2002
Fotografie na tejto strane sú uverejnené bez predchádzajúceho súhlasu ľudí zobrazených na fotografiách. Ľudia, ktorí s uverejnením nesúhlasia, prosím, aby mi dali vedieť a ja stránku podľa ich námietok zmením. Ďakujem


Nórsko-slovenský spolok / Norsk-slovakisk forening   Skogbrynet 39 D, 0283 Oslo, Norge   Org. nr. 985 222 398